Διευκρίνιση για το Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης