1 Φεβρουαρίου 2023

Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης” MIS 5035129

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόσκληση 1/2023 Γ’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της πράξης: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και […]
27 Δεκεμβρίου 2022

Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων της υπ’ αριθμ. 1/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης», MIS 5035129. – Β’ Πρόσκληση

Βάσει του από 23/12/2022 πρακτικού συνεδριάσεως ΔΣ της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από […]
16 Δεκεμβρίου 2022

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Β’ Πρόσκληση

Βάσει του από 15/12/2022 πρακτικού συνεδριάσεως της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ανάπτυξη Ανθρώπινου […]